Husqvarna 21 Automatic

Husqvarnas popul�ra gr�na klassiker med raks�m samt flera olika zig-zag och m�nsters�mmar


21 tidig
21
21A
21E


Fakta:
M�rke: Husqvarna
Modell: 21
Typ: friarm
System: roterande gripare
Tillverkningsland: Sverige
Tillverkad: 21: 1955-58, 21A: 1958-61, 21E: 1961-66
S�mmar: raks�m, zig-zag, trestegs zig-zag, plus andra nytto och m�nsters�mmar
Vikt: 9 kg (maskin)/ 12 kg (med v�ska)e-mail

Tillbaka