Bronsgjutning
Det börjar med ett original, en modell av föremålet oftast tillverkad i vax.

Originalet läggs i en gjutflaska, pudras med talk, och gjutflaskan fylls med gjutsand som stampas.

Originalet tas bort och gjutkanaler samt avluftningsritsar läggs till.

Man kan som ett mellansteg gjuta av originalet först i tenn, för att göra en finputsning.

Sedan smälts bronset, här har antingen en koksässja eller en gasugn använts.

Lite Borax tillsätts och smältan hälls i gjutflaskan.

Det hela får kallna, varefter götet kan tas ut och föremålet rensas från ingöt, gjutskägg osv.

Sedan kommer efterbearbetning med polering och rengöring.